Chovatelská prodejní burza s mezinárodní účastí na kryté vytápěné ploše o rozloze 5.700 m2

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** Aktuální informace ***

S politováním vám musíme oznámit, že FAUNA TRHY se dne 16.8.2020 nebudou konat.

Důvodem je, že Krajská hygienická stanice v pátek dne 7.8.2020 prodloužila stávající omezení v našem regionu pro hromadné vnitřní akce na 100 návštěvníků ve stejný čas.

Za těchto podmínek nejsme schopni FAUNA TRHY zrealizovat.

Děkujeme za pochopení.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Actual information***

We are terribly sorry that FAUNA TRHY on the 16th of August will not take place.

Reason is following: local hygienic station on Friday on the 7th of August 2020 prolonged restrictions for indoor public events in our region with limitation 100 visitors at the same time.

According to these conditions we are not able to organize FAUNA TRHY.

Thank you for understanding.

We will inform you about next development.